INFORMACJE

“Jesteśmy dumni, że nasze obydwa segmenty działalności – usługowy
oraz innowacyjny – zbudowały silną pozycję na swoich rynkach,
i że pozwala im ona działać niezależnie od siebie.
Wydzielone podmioty będą miały znakomity potencjał do dalszego,
długoterminowego wzrostu. Liczymy na uwolnienie dodatkowej energii
każdej ze spółek i w konsekwencji zwiększenie wartości każdej
z nich w oparciu o odmienne strategie dopasowane do ich modeli działalności.”

Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Selvita S.A
.

Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 28 marca 2019 r., Zarząd spółki Selvita S.A. (“Spółka Dzielona”) oraz Zarząd spółki Selvita CRO S.A. w organizacji (“Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 533 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 534 Kodeksu Spółek Handlowych uzgodniły i przyjęły plan podziału, zgodnie z którym nastąpi podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmujący zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej
w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization.

PROSPEKT EMISYJNY


PLAN PODZIAŁU

 1. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej
 2. Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników
 3. Wykaz umów
 4. Wykaz akcji i udziałów w Spółkach zależnych przypadających Spółce Przejmującej
 5. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału
 6. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału
 7. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej
 8. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej
 9. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów podziału na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej tj. na dzień 25 marca 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny
 10. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny
 11. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Działalności Wydzielanej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny Spółki Dzielonej

POZOSTAŁE DOKUMENTY